TECHGROM

Realizujemy powierzone nam czynności z rzetelnością dbając o dostarczenie naszym klientom w pełni wiarygodnych, sprawdzonych dowodów, dzięki którym mogą Państwo podjąć niejednokrotnie najważniejsze decyzje życiowe. Ustalamy fakty, przebieg zdarzeń i przestępstw. Prowadzimy poszukiwania osób.